top of page
Tasarım

Mimarlık içinde sadece tasarımı barındıran bir alan değil. Mimarlık hizmeti sürecinde çoğu zaman mimarın tasarım yaklaşımından daha belirleyici etmenler var. Bu etmenler arasında yatırımcının ticari beklentisi, imar yönetmeliği, yapılabilirlik, amaca uygunluk, çevresel faktörler, ilk yatırım maliyeti sayılabilir. Bu faktörler arasında tasarım mimarın kendini ifade edeceği alan, öte yandan çoğu zaman karar verici için en geride gelen konu. Sınırları bu şekilde belirlenmiş mimari hizmet süreci sonunda mimar olarak ana hedefim "işte benim binam" diyeceğim yapıları tasarlamak.

Tasarım&Yapım

Yapılan projenin ölçeğine göre planlama, bütçe, yapım koordinasyonu alanlarında hizmet verilmektedir. Mimari tasarımın ofiste gerçekleşen bir süreç veya yatırımcının danışmanı olmaktan daha fazla potansiyel içerdiğini düşünen yatırımcılar ile birlikte çalışarak konsept proje aşamasından binanın kullanıcıların hizmetine sunulmasına kadarki süreç hizmet alanımızdadır. 

bottom of page